» The ECG in Acute MI The ECG in Acute MI – Trang 3 – Y học online

Thông tin sách

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 The ECG in Acute MI – CÁC TỪ VIẾT TẮT 28/04/2019
2 The ECG in Acute MI – PHẦN I: CÁC DẠNG ECG VÀ CHẨN ĐOÁN AMI 28/04/2019
3 The ECG in Acute MI – PHẦN II: CÁC DẠNG ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 01/05/2019
4 The ECG in Acute MI – NHỒI MÁU CƠ TIM THẤT PHẢI 01/05/2019
5 The ECG in Acute MI – NHỒI MÁU CƠ TIM THÀNH SAU 01/05/2019
6 The ECG in Acute MI – BLOCK NHÁNH PHẢI VÀ BLOCK PHÂN NHÁNH 01/05/2019
7 The ECG in Acute MI – BLOCK NHÁNH TRÁI 01/05/2019
8 The ECG in Acute MI – NHỊP THẤT NHÂN TẠO BẰNG MÁY TẠO NHỊP VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 01/05/2019
9 The ECG in Acute MI – PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI 01/05/2019
10 The ECG in Acute MI – PHÌNH THẤT: ST CHÊNH LÊN DUY TRÌ SAU NHỒI MÁU CƠ TIM TRƯỚC ĐÓ 01/05/2019
11 The ECG in Acute MI – VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÀ VIÊM CƠ TIM 01/05/2019
12 The ECG in Acute MI – TĂNG KALI MÁU 01/05/2019
13 The ECG in Acute MI – KHÓ THỞ, PHÙ PHỔI, NGỪNG TIM 01/05/2019
14 The ECG in Acute MI – TÁI TƯỚI MÁU VÀ TÁI NHỒI MÁU 01/05/2019
15 The ECG in Acute MI – THỦNG TIM VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÙNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM 01/05/2019
16 The ECG in Acute MI – GIÁ TRỊ CỦA MEN TIM TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN VÀ CHỌN LỰA BIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU 01/05/2019
17 The ECG in Acute MI – CHỨC NĂNG CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG VIỆC CHỈ ĐỊNH TÁI TƯỚI MÁU 01/05/2019
18 The ECG in Acute MI – TIÊU HUYẾT KHỐI VÀ ECG TRƯỚC KHI NHẬP VIỆN 01/05/2019
19 The ECG in Acute MI – RÚT NGẮN THỜI GIAN CỬA SỔ-BÓNG VÀ THỜI GIAN CỬA SỔ – KIM 01/05/2019
20 The ECG in Acute MI – THỜI GIAN CỬA SỔ VÀ VIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU 01/05/2019
21 The ECG in Acute MI – NGUY CƠ ĐỘT QUỴ VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA TIÊU SỢI HUYẾT 01/05/2019
22 The ECG in Acute MI – PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT TỶ SỐ LỢI ÍCH/NGUY CƠ CỦA TIÊU SỢI HUYẾT 01/05/2019
23 The ECG in Acute MI – LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN STEMI 01/05/2019
24 The ECG in Acute MI – LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN (UA/NSTEMI) 01/05/2019
25 The ECG in Acute MI – CÁC THUỐC KẾT HỢP VỚI LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU TRÊN BỆNH NHÂN AMI 01/05/2019

Bình luận