» Vết thương trán Vết thương trán – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Vết thương tránLoại vết thương này có thể chảy máu nhiều. Nếu vết thương gây ra bởi một cú đánh vào đầu trẻ con, hãy theo dõi mọi thay đổi trong tình trạng của trẻ, đặc biệt là mức độ phản ứng, trong khi chờ trợ giúp y tế.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn