» Sơ sinh-nhũ nhi không phản ứng Sơ sinh-nhũ nhi không phản ứng – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Sơ sinh-nhũ nhi không phản ứngĐánh giá bé trước khi gọi giúp đỡ, nếu bạn ở một mình và bé không thở, hãy bắt đầu ép ngực và thổi ngạt


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn