» Nuốt hóa chất Nuốt hóa chất – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Nuốt hóa chấtNếu bạn nghĩ rằng trẻ đã nuốt phải một chất độc, hãy cố gắng tìm ra chất đó là gì, khi nào và bao nhiêu. Hãy lưu ý rằng một số hóa chất cũng tạo ra khói nguy hiểm.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn