» Nôn mửa và tiêu chảy Nôn mửa và tiêu chảy – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Nôn mửa và tiêu chảyTrẻ bị nôn mửa nhiều lần và/hoặc tiêu chảy có thể bị mất nước rất nhanh. Điều quan trọng là phải bù dịch bị mất bằng cách cho con bạn uống nước. Đừng cho trẻ sữa trừ khi bạn đang cho trẻ bú.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn