» Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Kiểm tra dấu hiệu sinh tồnKhi bạn đang chăm sóc em bé hoặc một đứa trẻ bị ốm hoặc bị chấn thương, bạn cần kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của bé – nhịp thở, mạch, mức độ đáp ứng và sốt – là một phần của việc đánh giá mức độ nặng của bệnh. Sau đó tiếp tục theo dõi các dấu hiệu trong khi bạn đang chăm sóc trẻ hoặc chờ đợi sự trợ giúp y tế đến, bởi vì những thông tin này có thể cho biết liệu tình trạng trẻ con đang thay đổi (có thể cải thiện hoặc xấu đi). Lưu ý rằng ở đây bạn đang kiểm tra và theo dõi chất lượng của mạch hoặc nhịp thở, chứ không phải sự hiện diện hay vắng mặt của chúng.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn