» Hành động trong tình huống khẩn cấp Hành động trong tình huống khẩn cấp – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

Hành động trong tình huống khẩn cấpTrong bất kì tình huống khẩn cấp nào, đặc biệt là khi có cả trẻ em, điều quan trọng là phải
giữ bình tĩnh và hành động hợp lý. Hãy nhớ 4 bước sau:


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn