» CPR: Sơ sinh-nhũ nhi CPR: Sơ sinh-nhũ nhi – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

CPR: Sơ sinh-nhũ nhiHướng dẫn này được sử dụng cho một bé sơ sinh nhũ nhi không phản ứng, không thở


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn