» CPR: Sơ sinh-nhũ nhi CPR: Sơ sinh-nhũ nhi – Y học online

Sơ cấp cứu ban đầu cho sơ sinh và trẻ em

CPR: Sơ sinh-nhũ nhi



Hướng dẫn này được sử dụng cho một bé sơ sinh nhũ nhi không phản ứng, không thở


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn