Chấn thương bàn tay

Loại chấn thương này có thể rất đau đớn. Có thể có một vài xương bị gãy, và thường có một khớp bị trật. Nếu bàn tay con của bạn bị nghiền ép thì cũng có thể có vết thương hở.

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *