» Thời gian cửa sổ tối đa tiến hành PCI trong STEMI Thời gian cửa sổ tối đa tiến hành PCI trong STEMI – Y học online

Questions of Cardiology

Thời gian cửa sổ tối đa tiến hành PCI trong STEMIChúng ta biết PCI là 1 cuộc chạy đua với thời gian cho cả bệnh nhân và bác sĩ

Giới hạn trên nào cho thời gian PCI trong STEMI?

6 giờ

12 giờ

24 giờ

 36 giờ

54 giờ

Thời gian không quan trọng. Bạn có thể làm PCI càng sớm càng tốt nếu bệnh nhân có đủ điều kiện và bạn có chuyên môn

Trả lời: 2

Xin lưu ý rằng chỉ có một ngoại lệ. Sốc tim có thể kéo dài thời gian cửa sổ (Có thể đến 54 giờ). PCI có thể làm nếu sốc khởi phát trong vòng 36h bị STEMI và làm trong vòng 18h sau khi khởi phát

Mặc dù chúng ta cấm PCI thực hiện sau 12h, các bs tim mạch có thể tiến hành sau đó với tên PCI trì hoãn hoặc PCI giải cứu. đây là sự nhạo báng khái niệm về thời gian cửa sổ trong can thiệp cho STEMI


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn