» Questions of Cardiology Questions of Cardiology – Trang 2 – Y học online

Thông tin sách

Questions of Cardiology

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Tim mạch

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2396

Questions of Cardiology


Tổng hợp các câu hỏi tim mạch và trả lời chi tiết, sách cực kỳ hay có duy nhất tại yho.vn  

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Questions of Cardiology – Câu 1-5 12/04/2019
2 Questions of Cardiology – Câu 6-10 12/04/2019
3 Questions of Cardiology – Câu 11-15 12/04/2019
4 Questions of Cardiology – Câu 16-20 12/04/2019
5 Questions of Cardiology – Câu 21-25 17/04/2019
6 Questions of Cardiology – Câu 26-30 17/04/2019
7 Questions of Cardiology – Câu 31-35 17/04/2019
8 Questions of Cardiology – Câu 36-40 17/04/2019
9 Questions of Cardiology – Câu 41-45 17/04/2019
10 Questions of Cardiology – Câu 46-50 17/04/2019
11 Questions of Cardiology – Câu 51-55 17/04/2019
12 Questions of Cardiology – Câu 56-60 17/04/2019
13 Questions of Cardiology – Câu 60-65 17/04/2019
14 Questions of Cardiology – Câu 66-70 17/04/2019
15 Questions of Cardiology – Câu 71-75 17/04/2019
16 Questions of Cardiology – Câu 76-80 17/04/2019
17 Questions of Cardiology – Câu 81-85 17/04/2019
18 Questions of Cardiology – Câu 86-90 17/04/2019
19 Questions of Cardiology – Câu 91-95 17/04/2019
20 Questions of Cardiology – Câu 96-100 17/04/2019
21 Questions of Cardiology – Câu 101-110 16/07/2019
22 Questions of Cardiology – Câu 111- 140 17/07/2019
23 Questions of Cardiology – Câu 141 – 154 03/08/2019
24 Questions of Cardiology – 156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng 11/08/2019
25 Questions of Cardiology – 157. Khi nào streptokinase sẽ chính thức đánh bại PCI ? 11/08/2019
26 Questions of Cardiology – Phù chân có xuất hiện trong suy tim tâm trương? 11/08/2019
27 Questions of Cardiology – chúng ta có nên dùng amiodarone thường xuyên sau rung thất nguyên phát? 11/08/2019
28 Questions of Cardiology – Cơ chế chống THA của beta blocker 11/08/2019
29 Questions of Cardiology – Thời gian cửa sổ tối đa tiến hành PCI trong STEMI 11/08/2019
30 Questions of Cardiology – Khi STEMI không có hình ảnh cổ điển ST chênh lên (STE) 11/08/2019
31 Questions of Cardiology – Khi rung nhĩ xuất hiện nhịp chậm, hãy nghĩ đến bệnh lý “nút xoang và AV” 11/08/2019
32 Questions of Cardiology – hạ kali có gây liệt cơ tim? 11/08/2019
33 Questions of Cardiology – cơ chế sóng T cao trong nmct cấp 11/08/2019
34 Questions of Cardiology – Đừng sợ hãi khi thấy rung nhĩ trong STEMI 11/08/2019
35 Questions of Cardiology – Kiểm soát tần số hay nhịp trong rung nhĩ? 11/08/2019
36 Questions of Cardiology – Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều? 11/08/2019

Bình luận