hạ kali có gây liệt cơ tim?

Bn nữ vào viện vì khó thở. ECG nghi STEMI, bn chuẩn bị được dùng tPA thì kết quả kali 2,3. Dừng tPA, bù kali, ECG về bình thường

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *