hạ kali có gây liệt cơ tim? | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa hạ kali có gây liệt cơ tim? | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Questions of Cardiology

hạ kali có gây liệt cơ tim?Bn nữ vào viện vì khó thở. ECG nghi STEMI, bn chuẩn bị được dùng tPA thì kết quả kali 2,3. Dừng tPA, bù kali, ECG về bình thường


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net