» cơ chế sóng T cao trong nmct cấp cơ chế sóng T cao trong nmct cấp – Y học online

Questions of Cardiology

cơ chế sóng T cao trong nmct cấpMột vài suy nghĩ

 sóng T cao thấy trong giai đoạn rất sớm của STEMI (trong vòng 30 phút) Cơ chế là gì? Do sự thay đổi của ST chậm hơn độ tăng của sóng T (có thể chồng chéo lên nhau) có thể không liên quan đến tổn thương hiện tại.Đó là sự thay đổi cố hữu trong sự hình thành của sóng T. Sóng được ghi lại cực nhanh trong phase 3 khi 3K+ đi ra ngoài

Tác dụng của thiếu máu cục bộ trên kênh K + là gì?

Không có câu trả lời thống nhất (block, kích thích, 2 pha, thay đổi…)

Có 6 kênh K quan trọng trong mỗi tế bào cơ tim làm cơ chế thêm phức tạp.

Các tế bào thiếu máu sẽ gây rò rỉ kali hay giữ lại nó?

Mặc dù gồm cả 2 nhưng chủ yếu sẽ gây rò rỉ kali ra ngoài làm tăng kali ngoại bào khu vực đó làm xuất hiện sóng T cao

Ảnh hưởng của khoảng QT trên hình thái sóng T là gì?

QT dài trong hạ kali sẽ kéo sóng T xuống hoặc thậm chí đảo ngược nó . QT ngắn có xu hướng đẩy nó lên như trong ERS. Ảnh hưởng của thiếu máu trên khoảng QT lại một lần nữa không thể đoán trước được.

Ảnh hưởng của tái tưới máu lên sóng T?

 T cao thường có xu hướng thoái triển khi kali bị đẩy trở lại tế bào hoặc đi xa khỏi khu vực thiếu máu cục bộ

Nói một cách đơn giản tôi tin rằng cơ chế của sóng T cao thiếu máu gần như là do tăng kali máu. Đáy sóng T hẹp và nhọn như trong CKD vì ST hẹp và lều như trong CKD bởi vì ST chênh lên luôn có xu hướng mở rộng đáy sóng T, hơn nữa khoảng QT kéo dài trong tăng kali do thận có xu hướng chiếm phần đáy của sóng T ở bên trái làm sóng T trở nên hẹp


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn