» Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều? Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều? – Y học online

Questions of Cardiology

Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều?Chúng ta biết, nhịp nhanh QRS rộng thường chúng ta sẽ chẩn đoán VT dù thận trọng khi áp dụng quy tắc này nếu nhịp nhanh QRS có RR không đều

Tất cả các VTs cổ điển nhịp thường đều. VT có thay đổi độ dài nhỏ trong chu kỳ ở VT nhưng chúng ta không thấy được nó trên ECG bề mặt

Không có quy tắc thực tiễn. RR không đều đặt ra câu hỏi nghiêm túc về chẩn đoán VT cổ điển. hầu hết các cơn nhịp nhanh không đều QRS rộng đều bị chẩn đoán thành rung nhĩ

Tuy nhiên, có thể xảy ra không đều trong suốt thời kỳ VT (có thể dưới 10%)

Khi nào VT có thể không đều bất thường?

Không đều xảy ra ngay khi Vt khởi phát vòng vào lại và cố gắng giảm tần số.

AV phân ly có thể làm VT không đều nhưng thay đổi tinh tế (sẽ không gây không đều nếu quá trình dẫn truyền ngược VA còn nguyên vẹn)

VT với nhiều điểm khởi phát và tổn thương thượng tâm mạc

Thuốc điều trị VT.Amiodarone có thể làm VT không đều vì nó làm kéo dài vòng vào lại và gây block AV cũng như dẫn đến phân ly AV

VT đa ổ

Thông điệp cuối cùng

Theo thống kê, cũng như thực tế, nguyên nhân hay gặp nhất gây nhịp nhanh không đều QRS rộng là rung nhĩ, cho dù QRS rộng hay hẹp


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn