156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa 156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Questions of Cardiology

156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng
Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net