» 156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng 156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng – Y học online

Questions of Cardiology

156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng
Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn