» Questions of Cardiology Questions of Cardiology – Y học online

Thông tin sách

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Questions of Cardiology – Câu 1-5 12/04/2019
2 Questions of Cardiology – Câu 6-10 12/04/2019
3 Questions of Cardiology – Câu 11-15 12/04/2019
4 Questions of Cardiology – Câu 16-20 12/04/2019
5 Questions of Cardiology – Câu 21-25 17/04/2019
6 Questions of Cardiology – Câu 26-30 17/04/2019
7 Questions of Cardiology – Câu 31-35 17/04/2019
8 Questions of Cardiology – Câu 36-40 17/04/2019
9 Questions of Cardiology – Câu 41-45 17/04/2019
10 Questions of Cardiology – Câu 46-50 17/04/2019
11 Questions of Cardiology – Câu 51-55 17/04/2019
12 Questions of Cardiology – Câu 56-60 17/04/2019
13 Questions of Cardiology – Câu 60-65 17/04/2019
14 Questions of Cardiology – Câu 66-70 17/04/2019
15 Questions of Cardiology – Câu 71-75 17/04/2019
16 Questions of Cardiology – Câu 76-80 17/04/2019
17 Questions of Cardiology – Câu 81-85 17/04/2019
18 Questions of Cardiology – Câu 86-90 17/04/2019
19 Questions of Cardiology – Câu 91-95 17/04/2019
20 Questions of Cardiology – Câu 96-100 17/04/2019
21 Questions of Cardiology – Câu 101-110 16/07/2019
22 Questions of Cardiology – Câu 111- 140 17/07/2019
23 Questions of Cardiology – Câu 141 – 154 03/08/2019
24 Questions of Cardiology – 156. Nhịp nhanh QRS rộng: VT hay SVT với dẫn truyền lệch hướng 11/08/2019
25 Questions of Cardiology – 157. Khi nào streptokinase sẽ chính thức đánh bại PCI ? 11/08/2019
26 Questions of Cardiology – Phù chân có xuất hiện trong suy tim tâm trương? 11/08/2019
27 Questions of Cardiology – chúng ta có nên dùng amiodarone thường xuyên sau rung thất nguyên phát? 11/08/2019
28 Questions of Cardiology – Cơ chế chống THA của beta blocker 11/08/2019
29 Questions of Cardiology – Thời gian cửa sổ tối đa tiến hành PCI trong STEMI 11/08/2019
30 Questions of Cardiology – Khi STEMI không có hình ảnh cổ điển ST chênh lên (STE) 11/08/2019
31 Questions of Cardiology – Khi rung nhĩ xuất hiện nhịp chậm, hãy nghĩ đến bệnh lý “nút xoang và AV” 11/08/2019
32 Questions of Cardiology – hạ kali có gây liệt cơ tim? 11/08/2019
33 Questions of Cardiology – cơ chế sóng T cao trong nmct cấp 11/08/2019
34 Questions of Cardiology – Đừng sợ hãi khi thấy rung nhĩ trong STEMI 11/08/2019
35 Questions of Cardiology – Kiểm soát tần số hay nhịp trong rung nhĩ? 11/08/2019
36 Questions of Cardiology – Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều? 11/08/2019

Bình luận