» Nhật ký bác sĩ ngoại khoa Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Trang 2 – Y học online

Thông tin sách

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P1 – giới thiệu 03/05/2019
2 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P2- dạy cầm dao mổ 03/05/2019
3 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P3 – Máy tính và thoát vị 03/05/2019
4 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P4- Khi bác sĩ mắc sai lầm 03/05/2019
5 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P5- Khi 1 bác sĩ bị thoái hóa biến chất 03/05/2019
6 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P6- Cơn đau 03/05/2019
7 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P7 – CẢM GIÁC BUỒN NÔN 03/05/2019
8 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P8 – Hiện tượng đỏ mặt 03/05/2019
9 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P9 – Chứng thèm ăn 03/05/2019
10 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P10 -Vết cắt cuối cùng 03/05/2019
11 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P11 – Đột tử ở trẻ sơ sinh 03/05/2019
12 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P12 – Joseph Lazaroff 03/05/2019
13 Nhật ký bác sĩ ngoại khoa – Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P13 – Viêm mô tế bào? 03/05/2019

Bình luận