» Nguyên tắc nội khoa Harrison Nguyên tắc nội khoa Harrison – Y học online

Thông tin sách

Nguyên tắc nội khoa Harrison

Tác giả:

Nhiều tác giả

Thể loại:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

781

Nguyên tắc nội khoa Harrison


Nguyên tắc nội khoa Harrison – Tái bản lần thứ 17 – Phần tự lượng giá- Nhóm dịch www.diendanykhoa.com. Chủ biên: Phạm Ngọc Minh Biên dịch: Nguyễn Văn Nghĩa( lovesnn1909). Hoàng Thế Duy( duyhtdk) Nguyễn Đình Đắc Ý( mèo lười rhm) Trungbach12hoa Đinh Vũ Phương Thảo( blueocean) Nguyễn Đức Trường (truongyhn) Nguyễn Thị Thanh Huyền (midbeo) Trần Huyền ( whiskey_lullaby) Meo meo

Danh sách chương

Bình luận