» Chương 6 Tìm hiểu về màn hình máy thở Chương 6 Tìm hiểu về màn hình máy thở – Y học online

MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE

Chương 6 Tìm hiểu về màn hình máy thởMáy thở ngày nay có vẻ đáng sợ vì có rất nhiều dạng sóng và giá trị trên màn hình. Ngoài ra, các dữ liệu được trình bày hơi khác nhau trên màn hình của mỗi thương hiệu máy thở, làm tăng sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các thuật ngữ  chúng tôi vừa xem xét, việc kiểm tra chặt chẽ màn hình thông khí sẽ cho thấy hầu hết các sóng và dữ liệu thực sự đơn giản, có một chút quen thuộc. Để tăng sự  thoải mái  của bác sĩ với màn hình máy thở, chúng tôi đã chọn các ảnh chụp màn hình có chủ ý từ một vài loại máy móc và phương thức thông khí khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã thay đổi màu sắc của hình nền để chứng minh rằng bản trình bày ít quan trọng hơn so  với  dữ liệu được cung cấp.

Các khái niệm chính để đánh giá màn hình thông khí như sau:

 1. Các giá trị được cài đặt bởi các bác sĩ lâm sàng được tìm thấy ở dưới cùng của màn hình. Câu trả lời của bệnh nhân nằm ở đầu màn hình.
  1. Dữ liệu được cung cấp trong cả số liêu bằng số và đồ họa trên màn hình.
  1. Giống như nghiên cứu EKG, giải thích các dạng sóng chỉ đơn giản là có kinh nghiệm. Máy thở cung cấp ba loại dạng sóng: lưu lượng, áp lực và thể tích. Một số máy thở cơ học cho thấy tất cả ba, trong khi các thương hiệu khác cho phép các bác sĩ lâm sàng để lựa chọn hai dạng sóng để hiển thị trên màn hình.

May mắn thay, tất cả dạng sóng được để tên trực tiếp trên màn hình máy thở.

Hình 6.1 Các dạng sóng điển hình cho áp lực, lưu lượng và thể tích được minh họa

Hình 6.1 minh họa dạng sóng áp lực, lưu lượng và thể tích điển hình trên màn hình máy thở. Vui lòng tham khảo hình minh họa lý thuyết của Hình 2.5, nêu bật mối quan hệ giữa thể tích, lưu lượng và áp lực.

Hình 6.2 Ví dụ màn hình thông khí từ một bệnh nhân ICU

Đánh giá hình ảnh của màn hình máy thở cơ học trong Hình 6.2 và cố gắng trả  lời các câu hỏi sau:

 1. PEEP là bao nhiêu?
 2. Tần số thở là bao nhiêu? Bệnh nhân có thở quá nhanh không? Làm thế nào bạn có thể nói như vậy?
 3. Thể tích khí lưu thông được cài đặt là bao nhiêu? Thể tích khí lưu  thông mà  bệnh nhân thực sự đang nhận là bao nhiêu?
 4. Áp lực hô hấp đỉnh là bao nhiêu? Pplat là bao nhiêu?
 5. Tỷ lệ I:E là bao nhiêu? Điều này có được đặt trực tiếp hoặc gián tiếp trên bệnh nhân cụ thể này không?

Hình 6.3 là một màn hình thông khí khác từ một nhãn hiệu máy thở cơ học khác.

Một lần nữa, thực hành tìm kiếm các giá trị nhất định.

 1. Thể tích khí lưu thông được cài đặt là bao nhiêu?
 2. PEEP là bao nhiêu?
 3. Tần số thở cài đặt là bao nhiêu? Bệnh nhân có thở quá nhanh không?
 4. PIP là bao nhiêu? Pplat là bao nhiêu?
 5. Thời gian hít vào là bao nhiêu?
 6. 50 cmH2O, 100 L/phút và 500 mL có nghĩa là gì ở phía bên trái của màn hình? Câu trả lời cho Hình 6.3:
 7. Thể tích khí lưu thông cài đặt là 350
 8. PEEP là 20
 9. Tần số cài đặt là 24, nhưng bệnh nhân có thở thêm, vì tần số thực tế là 26
 10. PIP là 33 và Pplat là 31
 11. Thời gian hít vào là 0,9 s

Các giá trị này thể hiện trên trục Y cho cho biết dạng sóng theo thứ tự là áp lực, lưu lượng và thể tích, tương ứng

Hình 6.4 Ví dụ về màn hình thông khí, làm nổi bật một kiểu khác, nhưng tất cả các dữ liệu cơ bản giống nhau đều được cung cấp

Như một ví dụ cuối cùng về sự thay đổi, nhưng tương tự, giữa các  giao  diện  máy thở, Hình 6.4 là một ảnh chụp màn hình từ một kiểu thông khí khác.

 1. Chế độ thở là gì?
 2. Thể tích khí lưu thông nào là  của bệnh nhân nhận được? Cái gì cho bạn biết về độ giãn nở của bệnh nhân?
 3. Tần số thở là bao nhiêu?

+ PEEP là 10cmH2O. Không phải là không phổ biến khi có chênh lệch nhỏ về số lượng giữa các áp lực và thể tích cung cấp và cài đặt.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn