» Chương 2 Chương 2 – Y học online

MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE

Chương 2Thuật ngữ và định nghĩa

Cơ bản về máy thở                                                                                          

Thuật ngữ sinh lý học                                                                                      

Công thức cho nam giới là: PBW (kg) = 50 + 2.3 (chiều cao (in) – 60), và đối với nữ là: PBW (kg) = 45,5 + 2,3 (chiều cao (in) – 60).

Các giai đoạn của nhịp thở cơ học                                                                  

Hình 2.1 Dạng sóng minh họa giai đoạn bắt đầu hoặc kích hoạt
Hình 2.2 Dạng sóng minh họa giai đoạn hít vào
Hình 2.3 Dạng sóng minh họa giai đoạn hít vào cao nguyên
Hình 2.4 Dạng sóng minh họa giai đoạn thở ra

Cài đặt thông khí                                                                                              

Hình 2.5 Các dạng sóng thông khí điển hình minh họa thể tích, lưu lượng và áp lực

Chế độ thông khí                                                                                             

Các chế độ thông khí cổ điển

Các phương thức thông khí không thông thường (unconventional)

Có các chế độ thông khí khác thỉnh thoảng được sử dụng trong các trường hợp cụ thể trong ICU, bao gồm thông khí xả áp lực đường thở (APRV, airway pressure release ventilation), cũng được gọi là bi-level hoặc bi-vent, thông khí dao động tần số  cao (HFOV, high frequency oscillatory ventilation), thông khí hỗ trợ tỷ lệ (PAV, proportional assist ventilation), và hỗ trợ điều chỉnh máy thở theo thần kinh (NAVA, neurally adjusted ventilator assist), nhưng các chế độ này không thích hợp trong ED mà không có sự tư vấn của chuyên gia.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net