» Bài 97 – Tính độ thanh thải creatinine cho trẻ suy thận, do thuốc được bài tiết qua thận cần có liều thích hợp Bài 97 – Tính độ thanh thải creatinine cho trẻ suy thận, do thuốc được bài tiết qua thận cần có liều thích hợp – Y học online

Lỗi cấp cứu nhi

Bài 97 – Tính độ thanh thải creatinine cho trẻ suy thận, do thuốc được bài tiết qua thận cần có liều thích hợpMichael S. Potter Anthony Slonim MD

Nên làm gì?

Độ lọc cầu thận (GFR) đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá chức năng thận và ước tính từ độ thanh thải creatinin hoặc nồng độ creatinine huyết thanh. Tuy nhiên, cả hai ước lượng này thường không chính xác, đặc biệt là ở trẻ em. Đối với X thanh thải creatinin, cần phải có một mẫu nước tiểu có thời gian chuẩn xác và kết quả thường chính xác. Nồng độ creatinine huyết thanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác hơn GFR, chẳng hạn như việc sản sinh creatinine, chủ yếu liên quan đến khối lượng cơ. Do sự thay đổi giữa trẻ em về kích thước và thói quen của cơ thể, nên việc đo lường này cũng có thể dẫn đến GFR sai lệch.

 Qua nhiều năm, một số công thức đã được phát triển để ước lượng GFR, tất cả đều có thời gian ngắn khi sử dụng cho các quần thể khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau (Bảng 141.1). Ví dụ, công thức Cockcroft và Gault, công thức được sử dụng phổ biến nhất, đã đánh giá quá cao các giá trị GFR ở người béo phì và phù. Một công thức tốt hơn đã được phát triển bởi Levey và cộng sự, làm giảm sự biến đổi trong khi đo lường giữa các quần thể khác nhau. Các nghiên cứu đặc biệt đã được tiến hành để phân tích hiệu quả của việc sử dụng ước lượng GFR truyền thống đối với bệnh nhi. Trong một nghiên cứu năm 2003, Hoggetal đã xác định một số số liệu để đo độ chính xác độ thanh thải creatinin chính xác hơn ở trẻ em và vị thành niên bị các bệnh như tiểu đường. Hai công thức đặc biệt đã được tìm thấy là thực tế hơn nhiều ở trẻ em (Bảng 141.2,). Nếu có suy thận ở bệnh nhân nhi, cần nhớ rằng bệnh nhi suy thận có thể cần thay đổi liều lượng hoặc theo dõi thuốc điều trị. Thay đổi chi tiết cho từng loại thuốc có thể được tìm thấy trong các sách giáo khoa dược hoặc các cơ sở dữ liệu khác nhau. Theo dõi thuốc điều trị cũng có thể được sử dụng để đo lường sự thay đổi nồng độ thuốc ở bệnh nhân giảm chức năng thận hoặc suy thận. Ví dụ, nghiên cứu của Livernese và cộng sự sử dụng thuốc kháng sinh trong suy thận và cung cấp thông tin tốt về điều trị thuốc ở bệnh nhân suy thận.

Bảng 141. 1 Formulas for Estimating Glomerular Filtration Rate Using Serum Creatinine and Other Clinical  Parameters

Bảng 141. 2 Estimation of Glomerular Filtration Rate in Children Using

Các công thức để đo sức khoẻ của thận là không hoàn hảo, nhưng nhận thức được một số sự khác biệt trong cấu trúc công thức đã được phát triển có thể giúp áp dụng đúng công thức cho từng tình huống. Ví dụ, công thức của Cockroft và Gault có thể phù hợp với người lớn, trong khi đó công thức của Levey và đồng nghiệp lại phù hợp hơn cho các bệnh nhân gốc Phi châu. Đối với bệnh nhân nhi, công thức Schwarts et al. và Counahan et al. đã được chứng minh phù hợp hơn. Cuối cùng, nhận thức về những ảnh hưởng mà suy thận có thể có trên phác đồ thuốc của bệnh nhân là rất quan trọng. Điều chỉnh liều thích hợp và theo dõi điều trị thuốc khi cần thiết có thể đảm bảo rằng các biến chứng thận không ảnh hưởng đến tiên lượng của trẻ.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn