» Bài 37 – Tránh dùng phenytoin dạng hỗn dịch ở bệnh nhân nuôi ăn qua sonde Bài 37 – Tránh dùng phenytoin dạng hỗn dịch ở bệnh nhân nuôi ăn qua sonde – Y học online

Lỗi cấp cứu nhi

Bài 37 – Tránh dùng phenytoin dạng hỗn dịch ở bệnh nhân nuôi ăn qua sondeJohn T. Berger III MD

Nên làm gì?

Phenytoin là một loại thuốc quan trọng để điều trị cơn co giật nguyên phát và thứ phát, các cơn co giật cục bộ và trạng thái động kinh. Nồng độ phenytoin huyết tương giữ ổn định là điều cần thiết để kiểm soát co giật hiệu quả. Phenytoin là thuốc có cửa sổ điều trị hẹp và hấp thu không đồng đều gây khó khăn khi muốn duy trì nồng độ ổn định trong huyết tương. 

Phenytoin chuyển hóa có động học phi tuyến (Michaelis-Menten). Ở nồng độ huyết thanh thấp, thuốc có thể chuyển hóa ổn định trong một thời gian nhất định (động học thứ nhất). Ở nồng độ huyết thanh cao hơn (nồng độ tối đa trong ngưỡng điều trị), sẽ có 1 lượng thuốc cố định được chuyển hóa trong 1 đơn vị thời gian, và quá trình này bão hòa. Khi vượt ngưỡng này, chỉ cần tăng 1 liều nhỏ cũng làm tăng nồng độ phenytoin rất lớn trong huyết tương. Ngoài ra, các yếu tố như rối loạn chức năng gan và sốt có thể làm thay đổi độ thanh thải phenytoin. Phenytoin tương tác với nhiều loại thuốc, có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ của nó hoặc các thuốc chống co giật khác cùng sử dụng.

Việc sử dụng phenytoin hỗn dịch kết hợp với nuôi dưỡng qua sonde dạ dày dẫn đến sự hấp thụ phenytoin bất thường, giảm nồng độ điều trị và có thể gây cơn co giật. Các cơ chế được đưa ra bao gồm tạo chelat với protein và chất điện giải dung dịch nuôi dưỡng qua ruột, gắn kết với sonde dạ dày và thay đổi PH trong dạ dày dẫn tới tủa phenytoin. Nếu có thể, nên cho ăn qua sonde trước hoặc sau 2h dùng phenytoin để tránh giảm nồng độ thuốc trong huyết tương. Nên pha loãng thuốc và sonde dạ dày phải rửa sạch hoàn toàn sau khi cho ăn.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn