» Bài 3 – Biết được các dạng chậm phát triển tâm thần (MR) và chậm phát triển vì nó có liên quan đến điều trị và tư vấn Bài 3 – Biết được các dạng chậm phát triển tâm thần (MR) và chậm phát triển vì nó có liên quan đến điều trị và tư vấn – Y học online

Lỗi cấp cứu nhi

Bài 3 – Biết được các dạng chậm phát triển tâm thần (MR) và chậm phát triển vì nó có liên quan đến điều trị và tư vấn



Elizabeth Wells MD

Ba loại rối loạn phát triển chính mà bác sĩ nhi khoa phải biết và hiểu là hội chứng Aspberger, chứng tự kỷ và chậm phát triển toàn thể. Biết và phân biệt được các rối loạn này có thể chẩn đoán và điều trị sớm cho trẻ bị ảnh hưởng và gia đình họ 

Theo Sách hướng dẫn chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, (IQ) <70 và sự suy giảm chức năng thích ứng ở ít nhất 2 lĩnh vực sau: giao tiếp, tự chăm sóc, các kỹ năng xã hội hoặc giao tiếp, tự định hướng, các kỹ năng học tập, giải trí và an toan. MR phải được chẩn đoán trước 18 tuổi. mức độ MR xác định bằng chỉ số IQ, với IQ từ 55 đến 69  cho thấy MR nhẹ, chỉ số IQ từ 40 đến 54 báo hiệu MR vừa phải, chỉ số IQ từ 25 đến 39 cho thấy MR nặng, Và chỉ số IQ <24 báo hiệu MR sâu sắc. 1 đứa trẻ bình thường với chương trình giáo dục hiện tại thì IQ khoảng 50 

Mặc dù test IQ có thể làm trong những năm học mẫu giáo, nhưng chẩn đoán MR thường làm khi trẻ đến tuổi đi học, khi test IQ tin cậy hơn và phản ánh khả năng lâu dài của trẻ.

Hội Chứng Tự Kỷ và Asperger là hai rối loạn phổ biến nhất được phân loại là rối loạn phát triển lan tỏa (PDDs). Thường được mô tả là “chứng rối loạn tự kỷ,” PDD được xác định bởi 3 đặc điểm chính: không có tính tương tác xã hội, rối loạn hành vi và hạn chế khả năng truyền đạt

 Trẻ em bị chứng tự kỷ và hội chứng Asperger ả hai đều có vấn đề về xã hội. chúng thường biểu hiện khiếm khuyết khi bắt đầu, đáp ứng và duy trì các tương tác xã hội. chúng gặp khó khăn đặc biệt với giao tiếp phi ngôn ngữ, chẳng hạn như liên hệ bằng mắt, cử chỉ và biến đổi giọng nói. chúng gặp rắc rối khi tích hợp các thành phần giao tiếp bằng miệng và không lời. Hầu hết các trẻ em này đều gặp khó khăn trong việc “cho và nhận” các tương tác xã hội.

Hội Chứng Tự Kỷ và Asperger đều có đặc điểm là những khiếm khuyết về giao tiếp và mức độ suy giảm giúp xác định sự khác biệt giữa các hội chứng này. Ở trẻ tự kỷ, phát triển ngôn ngữ rất chậm và bất thường hoặc lệch lạc cả ở biểu cảm và tiếp nhận. nói thì thầm và bập bẹ có thể phát triển bình thường trong 6 tháng đầu, nhưng sau đó thì chậm hoặc không phát triển. Ngược lại, trẻ em có hội chứng Asperger không chậm trễ trong việc phát triển ngôn ngữ. Ngôn ngữ ban đầu thường bao gồm việc nhại lại và sử dụng một số “cụm từ quen thuộc” hoặc lặp lại cuộc trò chuyện khi xem tivi. Các đặc điểm khác bao gồm lẫn lộn đại từ nhân xưng, lặp đi lặp lại 1 từ hoặc chủ đề, không điều chỉnh được âm lượng, cao độ và tốc độ nói.  Mặc dù trẻ em có hội chứng Asperger có thể có vốn từ vựng mạnh mẽ, nhưng khả năng diễn đạt trong các cuộc hội thoại và lĩnh vực riêng lại hạn chế, có vấn đề với ngôn ngữ trừu tượng

Sự xuất hiện các hành vi lặp đi lặp lại và rập khuôn là thành phần thứ ba trong chẩn đoán của rối loạn “tự kỷ”. Các hành vi đơn giản bao gồm vỗ tay, đập đầu, đá, quay tròn có thể xuất hiện thường xuyên khi trẻ vui mừng, căng thẳng hoặc buồn bã. Trong quá trình chơi, trẻ PDDs có thể thích xếp hàng xe ô tô hoặc các khối bằng những hình mẫu giống hệt nhau hơn là tham gia vào các vở kịch giàu trí tưởng tượng hoặc đa dạng. chúng cũng thường bận tâm với các chi tiết nhỏ, tình huống hoặc vật thể. Trẻ lớn hơn thể hiện sự quan tâm với các chủ đề hoặc sở thích nhất định, chẳng hạn như bản đồ hoặc lịch trình của tàu. Sự thiếu linh hoạt nhận thức cũng được phản ánh trong thực tế là những trẻ em này gặp khó khăn với quá trình chuyển tiếp và thường chỉ làm tốt với 1 lịch trình dự kiến và hành động thói quen.

Đối với chẩn đoán bệnh tự kỷ, trẻ phải đáp ứng ít nhất sáu trong số 12 tiêu chí DSM-IV với ít nhất hai tiêu chí liên quan đến rối loạn phát triển xã hội, một liên quan đến rối loạn giao tiếp và một liên quan đến mô hình hành vi rập khuôn. Ít nhất một trong số các tiêu chí trên phải bắt đầu trước 3 năm tuổi, và rối loạn phát triển không tiến triển theo hướng tốt hơn, chẳng hạn như rối loạn Rett hoặc rối loạn nhân cách thời thơ ấu. 2/3 đến 3/4 trẻ bị rối loạn tự kỷ cũng có MR

Tiêu chuẩn DSM-IV cho hội chứng Asperger yêu cầu có sự suy giảm về mặt chất lượng trong tương tác xã hội và hạn chế hành vi rập khuôn, sở thích và hoạt động lặp đi lặp lại. Nó được phân biệt với chứng tự kỷ bởi thực tế là không có sự chậm phát triển ngôn ngữ về mặt lâm sàng. Ngoài ra không có chậm phát triển nhận tức và các năng lực tự chủ phù hợp với tuổi tác, hành vi thích ứng và sự tò mò về môi trường

Tất cả trẻ em nên được theo dõi về quá trình phát triển. Nhận dạng sớm quá trình chậm phát triển có thể giúp đảm bảo tiếp cận và điều trị thích hợp, có thể cho phép trẻ phát triển và sử dụng tất cả các khả năng của mình.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn