» Bài 173 Đừng mất thời gian cố lấy ven ngoại vi ở trẻ bị sốc, nên lấy đường truyền trong xương Bài 173 Đừng mất thời gian cố lấy ven ngoại vi ở trẻ bị sốc, nên lấy đường truyền trong xương – Y học online

Lỗi cấp cứu nhi

Bài 173 Đừng mất thời gian cố lấy ven ngoại vi ở trẻ bị sốc, nên lấy đường truyền trong xươngWilliam Giasi Jr. MD

Nên làm gì?

Có hàng ngàn trường hợp cấp cứu mỗi năm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bất cứ trường hợp nào cũng đều duy trì sự oxy hóa và tưới máu đầy đủ theo ABCs 

Là một phần trong quá trình điều trị, lập đường truyền để dùng thuốc, xả dịch và truyền máu là điều vô cùng cần thiết. tuy nhiên, ngay cả với những người nhiều kinh nghiệm, lấy ven ở trẻ nhiều khi rất khó khan. Lấy CVC không dễ với những người chưa được đào tạo.

Nếu lấy ven ngoai vi không thể được trong 1 phút khi tiến hành hồi sức, cần lập đường truyền trong xương để dùng thuốc và truyền máu nếu cần. sau đó mới tính đến lấy ven ngoại vi hay trung ương để tiếp tục hối sức cho bệnh nhân

 Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mặt trước xương chày là vị trí thích hơp vì xương lớn và mô dưới da mỏng.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn