» Bài 102 – Sử dụng dịch có nồng độ điện giải phù hợp để bù cho lượng dịch mất đi Bài 102 – Sử dụng dịch có nồng độ điện giải phù hợp để bù cho lượng dịch mất đi – Y học online

Lỗi cấp cứu nhi

Bài 102 – Sử dụng dịch có nồng độ điện giải phù hợp để bù cho lượng dịch mất điMichael S. Potter Anthony Slonim MD

Nên làm gì?

Bệnh nhân nhi có thể bị mất dịch và mất nước bằng nhiều cách. Đường tiêu hóa là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất có thể dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải. Việc mất nước và điện giải này dẫn đến những rối loạn toan kiềm cùng với mất bicarbonate qua phân hay mất axit do nôn.

Có một số nguyên nhân mất cân bằng điện giải xảy ra do mất dịch trong cơ thể. Bảng 146.1 cung cấp nồng độ chất điện giải của các chất tiết tiêu hóa thông thường. Chú ý đến nồng độ các chất điện giải này có thể giúp bác sĩ lựa chọn loại dịch thay thế phù hợp và bổ sung thiếu hụt.

Để điều chỉnh sự mất cân bằng điện giải do natri, kali và chloride mất qua phân và nước tiểu, dịch duy trì thường được chọn để làm tăng cơ chế cân bằng nội môi của cơ thể và bù đắp cho sự mất cân bằng điện giải. Yêu cầu duy trì chung đối với natri là từ 2 đến 3 mEq/kg/24 giờ và kali là từ 1 đến 2 mEq/kg/24 giờ. Miễn là ít nhất một nửa trong số các phần tử này được gắn như muối clorua, các nhu cầu về clorua sẽ tự động được thỏa mãn khi các ion xảy ra phân tách. Hầu hết các dung dịch tĩnh mạch thương mại đều phù hợp để thay thế và ít tốn kém hơn và ít bị hỏng hơn các dung dịch tùy chỉnh. Bảng 146.2 cung cấp thành phần điện giải của các dung dịch tĩnh mạch thông thường.

Bảng 136. 1 Nồng độ điện giải của các chất tiết tiêu hóa thông thường (mEq/L)

Cl-, chloride ion; H+, hydrogen ion; HCO -, bicarbonate; K+, potassium ion; Na+, sodium ion. (Used with permission from Wait RB, Seymour NE. Fluids, electrolytes, and acid-base balance. In: Mulholland MW, Maier RV, Lillemoe KD, et al. Greenfield’s Surgery: Scientific Principles and Practice. 4th ed.

Philadelphia: Lippincott Williams & Williams; 2006:224.)

Bảng 136. 2 Thành phần của dịch truyền tĩnh mạch


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn