» Bài 44 – Không Loại Trừ Nguyên Nhân Tim Mạch Gây Đau Ngực Vì Bệnh Nhân Không Có Yếu Tố Nguy Cơ Bệnh Mạch Vành Cấp Bài 44 – Không Loại Trừ Nguyên Nhân Tim Mạch Gây Đau Ngực Vì Bệnh Nhân Không Có Yếu Tố Nguy Cơ Bệnh Mạch Vành Cấp – Y học online

Lỗi cần tránh trong cấp cứu

Bài 44 – Không Loại Trừ Nguyên Nhân Tim Mạch Gây Đau Ngực Vì Bệnh Nhân Không Có Yếu Tố Nguy Cơ Bệnh Mạch Vành CấpCác yếu tố nguy cơ cho bệnh mạch vành đã được nghiên cứu Framingham Heart mô tả bao gồm: tuổi, giới tính, tăng lipid, THA, tiểu đường, hút thuốc  và tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Các yếu tố nguy cơ này đã được đưa vào hướng dẫn lâm sàng, cũng như thực hành trong cấp cứu để đánh giá nguy cơ hội chứng vành cấp (ACS) ở bệnh nhân đau ngực cấp. Khi các bằng chứng khách quan rõ ràng về ACS, thường các bác sĩ cấp cứu không mấy khi lăn tăn về cách điều trị như nào. Tuy nhiên, không có các yếu tố nguy cơ như ECG điển hình và men tim âm tính không thể loại trừ ACS. Đây là thách thức với các bác sĩ lâm sàng. Thang điểm HEART được dùng để tính toán nguy cơ ở bệnh nhân đau ngực mà không có yếu tố nguy cơ ACS và đánh giá tiên lượng của bệnh nhân.

Với bệnh nhân vào viện vì đau ngực cấp, cần đánh giá nguy cơ ACS với bệnh nhân gồm tiền sử, khám và ECG. Đối với các yếu tố nguy cơ cổ điển của ACS, cần lưu ý thường không áp dụng trong chẩn đoán ACS ở bệnh nhân đau ngực cấp.

Khi so sánh với các bất thường về thiếu máu trên ECG, các yếu tố nguy cơ của CAD ít có giá trị tiên lượng bệnh nhân nghi ngờ ACS. Trên thực tế, không có yếu tố nguy cơ nào được chứng minh làm tăng đáng kể khả năng xảy ra ACS ở phụ nữ. Đối với nam giới, Jayes và các cộng sự cho biết chỉ có tiền sử bệnh tiểu đường và tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim làm gia tăng đáng kể nguy cơ tương đối của ACS. Trong cùng một nghiên cứu, tiền sử tăng cholesterol máu, hút thuốc lá, cao huyết áp và tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim ở những người dưới 50 tuổi không làm thay đổi đáng kể nguy cơ tương đối với MI.

Trong một phân tích đa biến gần đây, không phát hiện thấy tỷ lệ mắc MI tăng ở bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ CAD tăng lên. Tương tự, Han và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng tổng các yếu tố nguy cơ CAD có liên quan tới chẩn đoán ACS ở người dưới 40 tuổi. Với những người trên 65 tuổi thì các yếu tố nguy cơ này ít chính xác. Quan trọng nhất không thể loại trừ ACS chỉ vì người ta không có các yếu tố nguy cơ

Cần đánh giá tiền sử kĩ với bệnh nhân đau ngực cấp. Mặc dù vậy, có hay không có các yếu tố nguy cơ với ACS không làm tăng đáng kể tác động tới đánh giá lâm sàng và ECG.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

·               Các yếu tố nguy cơ CAD không liên quan tới gợi ý ACS ở bệnh nhân đau ngực

·               Không có các yếu tố nguy cơ không loại trừ được chẩn đoán ACS ở bệnh nhân đau ngực cấp

·               Nhiều yếu tố nguy cơ hơn không đồng nghĩa nguy cơ ACS cao hơn ở bệnh nhân đau ngực cấp

·               Các quy luật hiện tại và các yếu tố nguy cơ cổ điển dùng để đánh giá biến cố tim mạch trong 6 tuần tới

·               Quy luật MACS không dùng các yếu tố nguy cơ cổ điển CAD và có thể áp dụng tốt ở bệnh nhân nghi ngờ ACS


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn