» Bài 43 – Biết Các Dạng Bắt Chước Hình Dạng Vt Bài 43 – Biết Các Dạng Bắt Chước Hình Dạng Vt – Y học online

Lỗi cần tránh trong cấp cứu

Bài 43 – Biết Các Dạng Bắt Chước Hình Dạng VtNhịp nhanh thất là loại nhịp nhanh phức bộ rộng (WCT) thường liên quan đến bệnh động mạch vành hoặc bệnh tim khác. Tần số nhanh, thường kèm theo giảm chức năng tim mạch, có thể dẫn tới huyết động không ổn định. Nếu không xử trí kịp thời, chắc chắn sẽ trụy tim mạch. Điều này dẫn đến việc các WCT đều nên xử trí như VT tới khi tìm ra nguyên nhân khác. Cần chú ý phân biệt VT với SVT dẫn truyền lệch hướng. Trong một số trường hợp, không thể phân biệt được 2 loại nhịp này. Do đó, xử trí phải dựa trên biểu hiện lâm sàng và ECG. Chẩn đoán phân biệt WCT được mô tả trong Hình 58.1.

Figure 58.1 chẩn đoán phân biêt WCT: VT với SVT dẫn truyền bất thường. SVT dẫn truyền bất thường gồm: SVT kịch phát, ST, rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, WPW, rối loạn chuyển hóa và ngộ độc

Có rất nhiều rối loạn nhịp có thể bắt chước hình dạng của VT trên ECG như ST, SVT dẫn truyến bất thường, WPW, rối loạn chuyển hóa (Tăng kali) và ngộ độc (thuốc chẹn kênh Natri).  những nguyên nhân trên làm chậm dẫn truyền xung qua cơ tâm thất, làm xuất hiện hình ảnh QRS rộng. rối loạn chức năng dẫn truyền nội tại có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn. 1 số dẫn truyền bất thường chỉ thấy được khi nhịp nhanh SVT dẫn truyền bất thường có thể đều hoặc không đều. Do có block nhánh(BBB), SVTs ở những nhịp này sẽ có QRS rộng

Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) là dạng tiền kích thích liên quan tới đường phụ giữa tâm nhĩ và tâm thất. Bệnh nhân WPW có xu hướng tiến triển nhịp nhanh, đặc biệt rung nhĩ liên quan đến WPW và WCT. Tăng kali máu nặng cũng có thể có hình ảnh nhịp nhanh phức bộ rộng dễ nhầm với VT. Tăng Kali máu cần nghĩ đến ở bất cứ bệnh nhân WCT nào có tần số <120 l/p (bpm). Các loại thuốc chẹn kênh natri (thuốc chống trầm cảm ba vòng) cũng xuất hiện hình ảnh WCT thường bị nhầm với VT. Trong trường hợp tăng kali máu hoặc ngộ độc thuốc chẹn kênh Na, dùng NaHCO3 có thể để chẩn đoán và điều trị. Nhịp nhanh xoang kèm nmct thành trước ST chênh lên có thể bắt chước hình dạng VT. Cuối cùng, làm ECG khi bệnh nhân cử động, tiếp xúc da với điện cực kém, thiết bị bị trục trặc hoặc nhiễu có thể bắt chước VT.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

·               SVT dẫn truyền bất thường có hình dạng bắt chước VT nghĩ tới tăng kali nếu WCT kèm tần số tim <120bpm.

·               Ngộ độc TCA cũng gây WCT và nên nghĩ tới là chẩn đoán phân biệt với VT

·               Bệnh nhân cử động, tiếp xúc điện cực kém, lỗi máy có thể cho ảnh giả bắt chước VT

·               Cân nhắc WPW trong chẩn đoán phân biệt của WCT.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn