» PROBLEM 7 PROBLEM 7 – Y học online

Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng

PROBLEM 7Một người đàn ông 80 tuổi đến khoa cấp cứu của bạn bị gãy đầu xương cánh tay. Ông được tiêm morphine tĩnh mạch vì đau. Ba mươi phút sau thì ông ngủ gà và không đáp ứng.

Sinh hiệu:

Nhịp tim:60l/p HA: 150/75 mmHg Nhịp thở: 6l/ph SPO2: 90%

Nhiệt: 36.8 oC

GCS: 7

Khí máu động mạch đã được lấy. Hãy mô tả và phân tích kết quả.

ANSWER

  1. Acid base status Toan máu trung bình

Tăng CO2 máu đáng kể: toan hô hấp Expect HCO3- với CO2 = 78

Cấp = 24 + 4 = 28 mmHg Mạn = 24 + 16 = 40mmHg

HCO3- tăng nhẹ-trung bình: kiềm chuyển hóa

Bù trừ thích hợp với CO2 78mmHg

Do đó chẩn đoán: nhiễm toan hô hấp cấp với kiềm chuyển hóa còn bù.

  • Sự oxy hóa

Giảm oxy máu nặng ở không khí phòng Chỉ định hỗ trợ O2

Suy hô hấp type II

A-a gradient (mmHg) với FiO2 21%

= 150 – (1.25 x 78) – 66

= 150 – 100 – 66

= 150 – 166

= -16

Không tăng.

Không có sự bất tương xứng V/Q: giảm oxy máu khả năng do giảm thông khí đơn thuần

A-a gradient (mmHg) với FiO2 21%

= 21 kPa – (1.25 x 10.4) – 8.8

= 21 – 13 – 8.8

= < 0 kPa

  • Điện giải

Natri máu bình thường

không phải nguyên nhân gây lơ mơ Tăng kali máu nhẹ

Expect K+ theo pH = 5 + (2 x 0.5) = 6.0 mmol/L

Nồng độ K+ phù hợp với pH Clo máu bình thường

Tăng glucose máu nhẹ

Không phải nguyên nhân gây giảm GCS

  • Phân tích

ABG cho thấy nhiễm toan hô hấp cấp với kiềm chuyển hóa bù còn bù. Với bối cảnh lâm sàng thì gợi ý mạnh cho giảm thông khí do opiate.

Cũng cần xem xét:

Tổn thương trong não: CVA, ICH/SAH

Chấn thương đầu không được chẩn đoán (ExDH, SDH) Nguyên nhân thứ phát gây giảm GCS, ví dụ: sepsis

Sinh hiệu cho thấy lơ mơ và giảm thông khí Thử dùng: naloxone

Nếu không thành công, có thể cần hỗ trợ đường thở

Không có bằng chứng cho thấy rối loạn huyết động là nguyên nhân gây giảm GCS

Khả năng là do điều trị Xem lại case

Đảm bảo chất lượng các thủ thuật Nói rõ với bệnh nhân/thân nhân

COMMENTS

Một người đàn ông 80 tuổi đến khoa cấp cứu của bạn bị gãy đầu xương cánh tay. Ông được tiêm morphine tĩnh mạch vì đau. Ba mươi phút sau thì ông ngủ gà và không đáp ứng.

Một lần nữa việc phân tích có hệ thống đã thiết lập một câu trả lời khá rõ ràng. Bệnh nhân này có khả năng bị ức chế hô hấp do điều trị vì sử dụng opiate. Do đó, các bác sĩ nên mong đợi một nhiễm toan hô hấp còn bù, đó là những gì mà việc phân tích thực sự cho thấy. Tầm quan trọng của A-a gradient âm đã được thảo luận trong ca lâm sàng 6.

Các bác sĩ tốt hơn cũng nên nhận ra khả năng của các nguyên nhân khác gây giảm GCS với tiền sử chấn thương đã cho. Một lần nữa bệnh lý do điều trị là một vấn đề rất quan trọng và phải được chú ý đến, cần đảm bảo chất lượng điều trị/thủ thuật thích hợp. Nguyên tắc công khai thông tin là một vấn đề quan trọng trong quản lý lỗi y tế và cần được đề cập [14].

  • Iedema RA, Mallock NA, Sorensen RJ, Manias E, Tuckett AG, Williams AF et al. The national open disclosure pilot: evaluation of a policy implementation initiative. MJA 2008; 188(7):397-400

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn