» Phụ lục 1: Anion Gap và Delta Ratio Phụ lục 1: Anion Gap và Delta Ratio – Y học online

Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng

Phụ lục 1: Anion Gap và Delta RatioTHE APPENDICES

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to

continue that counts”

Winston Churchill

Phụ lục 1: Anion Gap và Delta Ratio

Một chú ý về Anion Gap: những con số chính xác là gì?[59]

Các bác sĩ thường thể hiện một mức độ nhầm lẫn về những gì tạo nên giá trị  ―bình  thường‖  của  khoảng trống anion,  và  liệu  nó  có  nên  tính  luôn kali hay không.

Ý kiến cá nhân của tác giả là việc thêm sự phức tạp vào một tình huống đã căng thẳng là không cần thiết, và do đó, bất kỳ phép tính nào cũng phải đơn giản nhất có thể. Thật đáng ngạc nhiên dưới áp lực thời gian, việc thêm 4 và 17 có thể khó khăn đến mức nào!

Do đó, cuốn sách này sử dụng khoảng trống anion là 12, dựa trên tính toán không bao gồm kali:

ANION GAP = [Na+] – ([Cl-] + [HCO3-])

Giá trị tham khảo:

> 12: chỉ ra nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion tăng (RAGMA). Tỷ delta ratio phải được tính toán để đánh giá sự hiện diện đồng thời của NAGMA hoặc kiềm chuyển hóa

≤ 12: cho thấy NAGMA. Không cần phải tính delta ratio

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một NAGMA có thể xuất hiện với khoảng trống anion tăng nhẹ (trên 12). Điều này là do không có một ngưỡng (cut off)    khoảng  trống  anion  nào  chính  xác  hoàn  toàn  cho  giá  trị  ―bình thường‖ hoặc ―tăng‖ với tất cả bệnh nhân. Hầu hết các bài báo đều ghi chú khoảng trống anion không tính K+ có giá trị bình thường là 12 ± 4. Do đó, ngay cả trong trường hợp khoảng trống anion lớn hơn 12, nên xem xét khả năng của NAGMA và tính toán tỷ delta ratio để đánh giá các khả năng có thể.

Đối với những người quan tâm nhiều hơn đến chủ đề này, một nơi tốt để bắt đầu là đọc tài liệu tham khảo dưới đây.

The Delta Ratio[60]

Delta ratio được xác định là (∆AG)/( ∆HCO3 -). Nó được tính như sau:

Tỉ delta ratio được phân tích như sau:

< 0.4 (giảm một lượng lớn HCO3- mà AG không thay đổi) = NAGMA

0.4 – 0.8 (giảm AG từng đợt so với HCO3- ) = NAGMA + RAGMA

1.0 (HCO3- và AG giảm như nhau) = RAGMA

2.0+  (HCO3 –  giảm  ít  hơn  so  với  AG)  =  có  tình  trạng  nhiễm kiềm

chuyển hóa trước đó hoặc đồng thời. Vế mặt toán học, tỉ số này xảy ra

bởi vì lượng HCO3 – còn lại của bệnh nhân lớn hơn 24mmol/L

  • Lolekha PH, Vanavanan S and Lolekha S. (2001) Update on value of the anion gap in clinical diagnosis and laboratory evaluation. Clin Chim Acta 307 (1-2): 33 – 36
  • Kim HY, Han JS, Jeon US, Joo KW, Earm JH, Ahn C et al. (2001). Clinical significance of the fractional excretion of anions in metabolic acidosis. Clin Nephrol 2001 55(6): 448-52

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn