» Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Y học online

Thông tin sách

Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2189

Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng


Khí máu động mạch là một vấn đề mà hầu hết các bác sĩ nội khoa và nhi khoa đều phải biết, vì kết quả khí máu sẽ cho chúng ta biết rất nhiều điều hữu ích: gợi ý chẩn đoán, nguyên nhân gây bệnh, mức độ nặng, tiên lượng, và phát hiện những rối loạn đi kèm… Nhưng để làm được những điều này, chúng ta cần biết cách phân tích và diễn giải kết quả khí máu một cách chuẩn xác, đặc biệt là phải đặt kết quả đấy trong bối cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Mình hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn làm được điều đó. Group mình và một số anh chị đã dịch một số sách về khí máu động mạch, các bạn nên tham khảo trước hoặc trong khi đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách này đưa ra các tình huống lâm sàng thực tế, rồi phân tích và diễn giải từng bước một cách có hệ thống, chứ nó không giúp bạn hiểu về cơ chế và cách xử trí của những rối loạn toan kiềm, điện giải và hô hấp. Đây là cuốn sách về khí máu mình chọn để dịch cho các bạn, vì nghĩ nó rất thực tiễn và có ích, ít nhất là cho các bác sĩ trẻ và các bạn sinh viên, hy vọng nó sẽ mang lại một số điều hữu ích cho các bạn. Chân thành cảm ơn Ths.Bs. Phạm Hoàng Thiên

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Lời mở đầu 07/09/2019
2 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Làm thế nào để phân tích khí máu dễ dàng trong 4 bước 07/09/2019
3 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Từ viết tắt – giá trị tham khảo 07/09/2019
4 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 1 07/09/2019
5 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 2 07/09/2019
6 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 3 07/09/2019
7 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 4 07/09/2019
8 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 5 07/09/2019
9 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 6 08/09/2019
10 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 7 08/09/2019
11 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 8 08/09/2019
12 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 9 08/09/2019
13 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 10 08/09/2019
14 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 11 08/09/2019
15 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 12 08/09/2019
16 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 13 08/09/2019
17 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 14 08/09/2019
18 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 15 08/09/2019
19 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 16 08/09/2019
20 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 17 08/09/2019
21 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 18 08/09/2019
22 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 19 08/09/2019
23 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 20 08/09/2019
24 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 21 08/09/2019
25 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 22 08/09/2019
26 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 23 08/09/2019
27 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 24 08/09/2019
28 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 25 08/09/2019
29 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 26 08/09/2019
30 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 27 08/09/2019
31 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 28 08/09/2019
32 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 29 08/09/2019
33 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – PROBLEM 30 08/09/2019
34 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – EMQ PAPER 1. 08/09/2019
35 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – EMQ PAPER 2 08/09/2019
36 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – EMQ PAPER 3 08/09/2019
37 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Phụ lục 1: Anion Gap và Delta Ratio 08/09/2019
38 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Phụ lục 2: Đánh giá tình trạng bù trừ 08/09/2019
39 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Appendix 4: ACEM Terminology 08/09/2019
40 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – Appendix 5: Luke Lawton’s Lists of Causes of Acid-base Disturbances 08/09/2019
41 Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng – About the Authors 08/09/2019

Bình luận