» IUMP – Subscription Plan IUMP – Subscription Plan – Y học online

IUMP – Subscription Plan

Miễn phí
Sign up Now!
  • Thành viên đăng ký: Được đọc tất cả bài viết, chỉ trừ bài viết có tính phí
  • Thành viên dùng thử: Được đọc hầu hết các bài viết trong 24 giờ, sau 24 giờ sẽ chuyển sang thành viên đăng ký.
Theo tháng
20.000
  • Thành viên theo thángĐọc tất cả các bài viết trong 1 tháng, sau 1 tháng phải đăng ký lại.
Theo năm
200.000
  • Thành viên theo nămĐọc tất cả các bài viết trong 1 năm, sau 1 năm phải đăng ký lại
Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi
220.000
Mua sách giấy