» Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – Trang 2 – Y học online

Thông tin sách

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1464

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) (Tái bản lần thứ nhất) Tải về

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 16/04/2019
2 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐÁNH GIÁ PHÂN SỐ DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG VÀNH (FFR) 16/04/2019
3 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH THẬN 16/04/2019
4 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐẶT FILTER LỌC MÁU TĨNH MẠCH CHỦ 16/04/2019
5 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN 16/04/2019
6 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG CAN THIỆP NỘI MẠCH MÁU 03/06/2019
7 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH 03/06/2019
8 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – BÍT LỖ ỐNG ĐỘNG MẠCH 03/06/2019
9 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ 03/06/2019
10 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – BÍT TIỂU NHĨ TRÁI BẰNG DỤNG CỤ PHÒNG NGỪA BIẾN CỐ TẮC MẠCH Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨ 03/06/2019
11 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ + ĐẶT STENT 03/06/2019
12 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐIỀU TRỊ TẾ BÀO GỐC Ở NGƯỜI BỆNH SAU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 03/06/2019
13 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH 03/06/2019
14 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ/ LIÊN THẤT/ ỐNG ĐỘNG MẠCH 03/06/2019
15 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 03/06/2019
16 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH VÀNH 03/06/2019
17 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – KHOAN CÁC TỔN THƯƠNG VÔI HÓA Ở ĐỘNG MẠCH 03/06/2019
18 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG MÀNG NGOÀI TIM BẰNG BÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM MẠN TÍNH 03/06/2019
19 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 03/06/2019
20 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 03/06/2019
21 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG HẸP VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE 03/06/2019
22 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch – NONG VÀ ĐẶT STEN ĐỘNG MẠCH VÀNH 03/06/2019

Bình luận