ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch

ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCHI.   ĐẠI CƯƠNG

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như rò động tĩnh mạch hệ thống thường bít  với dụng cụ  hoặc coil.

II.   CHỈ ĐỊNH

III.   CHỐNG CHỈ ĐỊNH

IV.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.   Người bệnh

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam kết thực hiện thủ thuật.

3.   Phương tiện

Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,…

Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex a 2400

2.   Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bít rò các đường thông bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp như rò động tĩnh mạch phổi, rò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch, rò động mạch vành,… Trong bài này, chúng tôi xin trình bày về các mục sau:

1.   Tắc rò động-tĩnh mạch

2.   Rò động-tĩnh mạch phổi

Hình 2. Phân loại PAVM

VI.  THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Laakso A, Dashti R, Juvela S, Niemelä M, Hernesniemi J. Natural history of arteriovenous malformations: presentation, risk of hemorrhage and mortality. Acta Neurochir Suppl. 2010;107:65-9.
  2. Hillman J. Population-based analysis of arteriovenous malformation treatment. J Neurosurg. Oct 2001;95(4):633-7.
  3. Stapf C, Mast H, Sciacca RR, Berenstein A, Nelson PK, Gobin YP, et al. The New York Islands AVM Study: design, study progress, and initial results. Stroke. May 2003;34(5):e29-33.

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net