ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch

ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCHI.   ĐẠI CƯƠNG

Can thiệp đặt stent ống động mạch được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh lý sau:

II.   CHỈ ĐỊNH

III.   CHỐNG CHỈ ĐỊNH

IV.   CHUẨN BỊ

 1. Người thực hiện

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp.

2.   Người bệnh

3.   Phương tiện

4.   Hồ sơ bệnh án

Được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.

V.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 1. Mở đường vào mạch máu
  1. Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.
  1. Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch.
  1. Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch.

2.   Tiêm heparin cho người bệnh

3.   Tiến hành đặt stent ống động mạch

3.1.   Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch

3.2.   Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch

VI.   THEO DÕI

VII.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

 1. Tràn máu màng tim do thủng tim
  1. Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp.
  1. Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng.

2.   Co thắt ống động mạch

3.   Tắc stent

4.   Biến chứng khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Gewillig M, Boshoff DE, Dens J, Mertens L, Benson LN. Stenting the neonatal arterial duct in duct-dependent pulmonary circulation: New techniques, better results. J Am Coll Cardiol. 2004;43:107–12.
 2. Alwi M, Choo KK, Haifa AL, Geetha K, Hasri S, Mulyadi MD. Initial results and medium-term follow-up of stent implantation of patent ductus arteriosus in duct- dependent pulmonary circulation. J Am Coll Cardiol. 2004;44:438–45.
 3. Michel-Behnke I, Akintuerk H, Thul J, Bauer J, Hagel KJ, Schranz D. Stent implantation in the ductus arteriosus for pulmonary blood supply in congenital heart disease. Catheter Cardiovasc Interv. 2004;61:242–52.

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net