ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG CAN THIỆP NỘI MẠCH MÁU | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG CAN THIỆP NỘI MẠCH MÁU | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch

ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG CAN THIỆP NỘI MẠCH MÁUI.   ĐẠI CƯƠNG

II.   CHỈ ĐỊNH

III.   CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có nhiễm trùng nặng.

IV.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.   Phương tiện

3.   Người bệnh

4   Hồ sơ bệnh án

Được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 1. Sát khuẩn vị trí đường vào động mạch.
 2. Thiết lập đường vào động mạch (kỹ thuật Seldinger): động mạch quay hoặc động mạch đùi.
 3. Chụp động mạch vành xác định tổn thương, lên kế hoạch can thiệp và vị trí đặt thiết bị lọc.
 4. Đặt guilding can thiệp vào động mạch cần can thiệp.
 5. Đưa guide wire qua tổn thương.
 6. Đưa Filter qua phía xa vùng tổn thương, mở Filter để có thể hứng được các mảnh vụn bong ra trong quá trình can thiệp động mạch.
 7. Thực hiện các thủ thuật nong bong, khoan cắt mảng vữa xơ, đặt stent.
 8. Sau khi kết thúc các thủ thuật can thiệp, thu Filter lại và rút ra khỏi guilding can thiệp.
 9. Tháo dụng cụ, băng ép vị trí đường vào động mạch.

VI. THEO DÕI

Theo dõi các chức năng sống còn trong quá trình thực hiện thủ thuật.

VII.TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Baim DS, Wahr D, George B, Leon MB, Greenberg J, Cutlip DE, Kaya U, Popma JJ, Ho KK, Kuntz, RE; Saphenous vein graft Angioplasty Free of Emboli Randomized (SAFER) Trial Investigators. Randomized trial of a distal embolic protection device during percutaneous intervention of saphenous vein aorto- coronary bypass grafts. Circulation. 2002; 105: 1285-1290.
 2. Holmes DJ. CAPTIVE: a prospective randomized controlled trial of distal protection with the third-generation Mednova Emboshield compared to the GuardWire or FilterWire. Paper presented at: Transcatheter Cardiovascular Therapeutics; September 28, 2004; Washington, DC.
 3. Stone GW, Webb J, Cox DA, Brodie BR, Qureshi M, Kalynych A, Turco M, Schultheiss HP, Dulas D, Rutherford BD, Antoniucci D, Krucoff MW, Gibbons RJ, Jones D, Lansky AJ, Mehran R; Enhanced Myocardial Efficacy and Recovery by Aspiration of Liberated Debris (EMERALD) Investigators. Distal microcirculatory protection during percutaneous coronary intervention in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a randomized controlled trial. JAMA. 2005; 293: 1063-1072.
 4. Stone GW, Rogers C, Hermiller J, Feldman R, Hall P, Haber R, Masud A, Cambier P, Caputo RP, Turco M, Kovach R, Brodie B, Herrmann HC, Kuntz RE, Popma JJ, Ramee S, Cox DA; FilterWire EX Randomized Evaluation Investigators. Randomized comparison of distal protection with a filter-based catheter and a balloon occlusion and aspiration system during percutaneous intervention of diseased saphenous vein aorto-coronary bypass grafts. Circulation. 2003; 108: 548-553.
 5. Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK, Whitlow P, Strickman NE, Jaff MR, Popma JJ, Snead DB, Cutlip DE, Firth BG, Ouriel K; Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med. 2004; 351: 1493-1501.

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net