BÍT TIỂU NHĨ TRÁI BẰNG DỤNG CỤ PHÒNG NGỪA BIẾN CỐ TẮC MẠCH Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨ | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa BÍT TIỂU NHĨ TRÁI BẰNG DỤNG CỤ PHÒNG NGỪA BIẾN CỐ TẮC MẠCH Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨ | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch

BÍT TIỂU NHĨ TRÁI BẰNG DỤNG CỤ PHÒNG NGỪA BIẾN CỐ TẮC MẠCH Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨI.   ĐẠI CƯƠNG

Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ (LAA Occlusion) là một biện pháp điều trị nhằm ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông trong buồng tim làm giảm tỷ lệ đột quỵ ở người bệnh rung nhĩ. Trong rung nhĩ, 90% các trường hợp cục máu đông hình thành đầu tiên trong tiểu nhĩ trái.

Trong quá trình thông tim, một dụng cụ hình dù cấu tạo bằng Nitinol được thả vào trong để bít kín tiểu nhĩ trái.

II.   CHỈ ĐỊNH

Người bệnh rung nhĩ mà không thể dùng thuốc chống đông đường uống:

III.   CHỐNG CHỈ ĐỊNH

IV.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp.

2.   Người bệnh

3.   Phương tiện

4.   Hồ sơ bệnh án

Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.

V.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Mở đường vào mạch máu

2.   Tiêm heparin cho người bệnh

3.   Chọc vách liên nhĩ

4.   Bít tiểu nhĩ trái

VI.   THEO DÕI

VII.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Tràn máu màng tim do thủng tim

2.   Shunt tồn lưu nhĩ trái-tiểu nhĩ trái

3.   Tuột, rơi dụng cụ

4.   Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ

5.   Các biến chứng khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Meier B, Palacios I, Windecker S, et al (November 2003). “Transcatheter left atrial appendage occlusion with Amplatzer devices to obviate anticoagulation in patients with atrial fibrillation”. Catheter Cardiovasc Interv 60 (3): 417–22.
  2. Crystal E, Lamy A, Connolly SJ, et al (January 2003). “Left Atrial Appendage Occlusion Study (LAAOS): a randomized clinical trial of left atrial appendage occlusion during routine coronary artery bypass graft surgery for long-term stroke prevention”. Am. Heart J. 145 (1): 174–8.
  3. Healey JS, Crystal E, Lamy A, et al (August 2005). “Left Atrial Appendage Occlusion Study (LAAOS): results of a randomized controlled pilot study of left atrial appendage occlusion during coronary bypass surgery in patients at risk for stroke”. Am. Heart J. 150 (2): 288–93.

Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net