» Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng – Y học online

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sángI.   ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng là chụp có thuốc đối quang để hiện ảnh được các động mạch thân tạng, động mạch gan chung, động mạch gan riêng, động mạch gan phải và trái và các nhánh của nó trong gan. Chụp mạch gan giúp chẩn đoán tăng sinh mạch các khối u, các bệnh lý dị dạng mạch và để định hướng điều trị nút mạch.

II.   CHỈ ĐỊNH VÀ CH NG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

1.     Chống chỉ định

II.       CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.     Phương tiện

3.     Thuốc

4.     Vật tư y t th ng thường

5.     Vật tư y t đặc biệt

6.     Người bệnh

7.     Phi u xét nghiệm

III.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1, Phương pháp v cảm

2.     Chọn kỹ thuật sử dụng và đường vào của ống thông

3.     Ti n hành kỹ thuật

IV.    NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

V.      TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Khi làm thủ thuật

2.     Sau khi ti n hành kỹ thuật


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net