» Quy trình 187. Chụp động mạch ph quản dưới X quang tăng sáng Quy trình 187. Chụp động mạch ph quản dưới X quang tăng sáng – Y học online

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Quy trình 187. Chụp động mạch ph quản dưới X quang tăng sángI.   ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch phế quản dưới X quang tăng sáng là chụp có thuốc đối quang để hiện ảnh được các động mạch phế quản phổi hai bên. Các bệnh lý mạch phế quản đôi khi được bàng hệ từ các nhánh nối của động mạch ngực trong, động mạch dưới đòn ho c động mạch liên sườn.

II.   CHỈ ĐỊNH VÀ CH NG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

2.     Chống chỉ định

III.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.     Phương tiện

3.     Thuốc

4.     Vật tư y t th ng thường

5.     Vật tư y t đặc biệt

6.     Người bệnh

7.     Phi u xét nghiệm

IV.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Phương pháp v cảm

Để người bệnh n m ngửa trên bàn chụp, đ t đường truyền tĩnh mạch (thường dùng huyết thanh m n đ ng trương 0,9%), tiêm thuốc tiền mê, trường hợp ngoại lệ trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) chưa có ý thức cộng tác ho c quá kích động sợ hãi cần gây mê toàn thân khi làm thủ thuật

2.     Chọn kỹ thuật sử dụng và đường vào của ống thông

3.     Ti n hành kỹ thuật

V.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

VI.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Khi làm thủ thuật

2.     Sau khi ti n hành kỹ thuật


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net