» Quy trình 186. Chụp động mạch phổi dưới X quang tăng sáng Quy trình 186. Chụp động mạch phổi dưới X quang tăng sáng – Y học online

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Quy trình 186. Chụp động mạch phổi dưới X quang tăng sángI.   ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch phổi dưới X quang tăng sáng là chụp có thuốc đối quang để hiện hình ảnh được toàn bộ động mạch phổi: phễu, thân chung và động mạch phổi hai bên. Chụp động mạch phổi còn giúp chẩn đoán hình thái và huyết động học b ng việc đo các thông số như áp lực máu, độ bão hòa oxy.

II.   CHỈ ĐỊNH VÀ CH NG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

2.     Chống chỉ định

III.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.     Phương tiện

3.     Thuốc

4.     Vật tư y t th ng thường

5.     Vật tư y t đặc biệt

6.     Người bệnh

7.     Phi u xét nghiệm

IV.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Phương pháp v cảm

Để người bệnh n m ngửa trên bàn chụp, đ t đường truyền tĩnh mạch (thường dùng huyết thanh m n đ ng trương 0,9%), tiêm thuốc tiền mê, trường hợp ngoại lệ trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) chưa có ý thức cộng tác ho c quá kích động sợ hãi cần gây mê toàn thân khi làm thủ thuật

2.     Chọn kỹ thuật sử dụng và đường vào của ống thông

3.     Ti n hành kỹ thuật

V.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

VI.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Khi làm thủ thuật

2.     Sau khi ti n hành kỹ thuật


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net