» Quy trình 181. Chụp mạch vùng đầu mặt cổ dưới X quang tăng sáng Quy trình 181. Chụp mạch vùng đầu mặt cổ dưới X quang tăng sáng – Y học online

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Quy trình 181. Chụp mạch vùng đầu mặt cổ dưới X quang tăng sángI.   ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch vùng đầu – mặt – cổ là chụp có bơm thuốc thuốc đối quang i- ốt qua ống thông để hiện hình hệ động và tĩnh vùng đầu m t cổ. Vùng đầu m t cổ và hàm m t thông thường được cấp máu từ hệ động mạch cảnh ngoài và dưới  đòn, tuy nhiên khi có bệnh lý vùng này có thể được cấp máu từ nhánh động mạch cảnh trong ho c đốt sống thân nền.

II.   CHỈ ĐỊNH VÀ CH NG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

2.     Chống chỉ định

III.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.     Phương tiện

3.     Thuốc

4.     Vật tư y t th ng thường

5.     Vật tư y t đặc biệt

6.     Người bệnh

7.     Phi u xét nghiệm

IV.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Phương pháp v cảm

Để người bệnh n m ngửa trên bàn chụp, đ t đường truyền tĩnh mạch (thường dùng huyết thanh m n đ ng trương 0,9%), tiêm thuốc tiền mê, trường hợp ngoại lệ trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) chưa có ý thức cộng tác ho c quá kích động sợ hãi cần gây mê toàn thân khi làm thủ thuật

2.     Chọn kỹ thuật sử dụng và đường vào của ống thông

Sử dụng kỹ thuật Seldinger đường vào của ống vào lòng mạch có thể là: từ động mạch đùi, động mạch nách, động mạch cánh tay, động mạch cảnh gốc và động mạch quay.Thông thường hầu hết là từ động mạch đùi, trừ khi đường vào này không làm được mới sử dụng các đường vào khác.

3.     Ti n hành kỹ thuật

V.   NHẬN ĐỊNH KÊT QUẢ

VI.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Trong khi làm thủ thuật

2.     Sau khi ti n hành kỹ thuật


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net