» Quy trình 180. Chụp động mạch não dưới X quang tăng sáng Quy trình 180. Chụp động mạch não dưới X quang tăng sáng – Y học online

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Quy trình 180. Chụp động mạch não dưới X quang tăng sángI.   ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch não là chụp có bơm thuốc thuốc đối quang chứa i-ốt qua ống thông để hiện hình hệ động và tĩnh mạch não.

II.   CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

2.     Chống chỉ định

III.   CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

2.     Phương tiện

3.     Thuốc

4.     Vật tư y t th ng thường

5.     Vật tư y tế đặc biệt

6.     Người bệnh

7.     Phiếu xét nghiệm

IV.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Phương pháp Phương pháp v cảm

Để người bệnh nằm ngửa trên bàn chụp, đặt đường truyền tĩnh mạch (thường dùng huyết thanh mặn đẳng trương 0,9%), tiêm thuốc tiền mê, trường hợp ngoại lệ trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) chưa có ý thức cộng tác hoặc quá kích động sợ hãi cần gây mê toàn thân khi làm thủ thuật

2.     Chọn kỹ thuật sử dụng và đường vào của ống thông

3.     Tiến hành kỹ thuật

V.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

VI.   TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ

1. Trong khi làm thủ thuật

2.     Sau khi tiến hành kỹ thuật


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net