» Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Trang 6 – Y học online

Thông tin sách

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Hướng dẫn

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3968

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng


Trong các khoa cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, phòng mổ,… theo dõi các thông số sinh tồn, cận lâm sàng và thay đổi sinh lý sẽ giúp các bác sĩ nắm được tình trạng bệnh nhân một cách liên tục. Từ đó phân tích các dữ liệu lâm sàng để chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Để thuận tiện cho thực hành lâm sàng, Group cập nhật kiến thức y khoa xin giới thiệu cuốn sách “ Phân tích dữ liệu lâm sàng” . Đăng ký mua sách giấy giá 200k

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chương 1 – CVP 09/12/2019
2 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 2 Catheter động mạch phổi 10/12/2019
3 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 3 ECG 10/12/2019
4 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 4 A-Line 10/12/2019
5 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 5 Áp lực nội sọ 10/12/2019
6 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 6 Thán đồ I 10/12/2019
7 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 7 Thán đồ II 10/12/2019
8 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 8 Pulse Oximetry – Máy đo oxy xung 10/12/2019
9 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 9 Cooximetry – máy đo nồng độ oxy máu 10/12/2019
10 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 10 Cerebral Oximetry – Đo oxy não 10/12/2019
11 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 11 EEG 10/12/2019
12 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 12 SSEP’s 10/12/2019
13 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 13 Bispectral Index – chỉ số lưỡng phổ BIS 10/12/2019
14 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 14 Theo dõi tim thai 10/12/2019
15 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 15 ECG (12 Lead) 10/12/2019
16 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 16 Theo dõi cung lượng tim xâm lấn tối thiểu 10/12/2019
17 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 17 ECG I 10/12/2019
18 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 18 ECG II 10/12/2019
19 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 19 ECG III 10/12/2019
20 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 20 ECG IV 10/12/2019
21 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 21 ECG V 10/12/2019
22 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 22 ECG gắng sức 10/12/2019
23 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 23 Bóng bơm đối xung động mạch chủ (IABP) 10/12/2019
24 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 24 Kích thích thần kinh ngoại vi 10/12/2019
25 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 25 CÔNG THỨC MÁU (CBC) 10/12/2019
26 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 26 CHUYỂN HÓA CƠ BẢN 10/12/2019
27 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 27 CHUYỂN HÓA CƠ BẢN – II 10/12/2019
28 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 28 XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN 10/12/2019
29 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 29 ĐÔNG MÁU 10/12/2019
30 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 30 ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – I 10/12/2019
31 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 31 THỜI GIAN ĐÀN HỒI CỤC MÁU ĐỒ – II 10/12/2019
32 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 32 XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10/12/2019
33 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 33 XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN THUỐC 10/12/2019
34 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 34 Đau ngực 10/12/2019
35 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 35 BNP 10/12/2019
36 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 36 KHÍ MÁU – I 10/12/2019
37 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 37 Blood Gas II 10/12/2019
38 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 38 Blood Gas III 10/12/2019
39 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 39 Blood Gas IV 10/12/2019
40 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 40 CBC/Chemistries I 10/12/2019
41 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 41 CBC/Chemistries II 10/12/2019
42 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 42 Blood Gas: Fetal 10/12/2019
43 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 43 Ultrasound: Abnormal Placenta 10/12/2019
44 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 44 CXR I 10/12/2019
45 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 45 CXR II 10/12/2019
46 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 46 CXR III 10/12/2019
47 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 47 CXR/CT IV 10/12/2019
48 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 48 CT I 10/12/2019
49 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 49 CT II 10/12/2019
50 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 50 CT/MRI III 10/12/2019
51 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 51 MRI Spine 10/12/2019
52 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 52 TEE I 10/12/2019
53 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 53 TEE II 10/12/2019
54 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 54 Echo: Doppler I 10/12/2019
55 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 55 Echo: Doppler II 10/12/2019
56 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 56 Echo: Doppler III 10/12/2019
57 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 57 Echo IV 10/12/2019
58 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 58 Ultrasound I 10/12/2019
59 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 59 Ultrasound II 10/12/2019
60 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 60 Lung Ultrasound 10/12/2019
61 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 61 Abdominal X-Ray 10/12/2019
62 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 62 Angio I 10/12/2019
63 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 63 Angio II 10/12/2019
64 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 64 Angio III 10/12/2019
65 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 65 CXR: Pediatric I 10/12/2019
66 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 66 CXR: Pediatric II 10/12/2019
67 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 67 ECHO: 3D 10/12/2019
68 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 68 Pulmonary Function Testing 10/12/2019
69 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 69 Stress Test 10/12/2019
70 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 70 Biểu đồ vòng dòng khí – thể tích (Flow Volume Loops) 10/12/2019
71 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 71 Cath Report 10/12/2019
72 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 72 CIED: Interrogation 10/12/2019
73 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 73 Đường cong áp lực – thể tích 10/12/2019
74 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 74 Đường cong phân ly 10/12/2019
75 Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng – Chapter 75 Frank-Starling Curve 10/12/2019

Bình luận