» Chương 1 – CVP Chương 1 – CVP – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chương 1 – CVPDạng sóng áp lực trên biểu đồ sau lấy từ tĩnh mạch cổ của bệnh nhân theo dõi trên monitor.

1.    Xác định các thành phần có trong bảng 1–5. Giải thích

2.    Thông tin nào có thể có được từ việc đo áp lực tĩnh mạch trung tâm?

3.    Điều gì quyết định CVP?

4.    Yếu tố ảnh hưởng tới việc đọc CVP?

5.    Chỉ định và chống chỉ định đặt CVP?

6.    Cho 1 số ví dụ về dạng sóng CVP bệnh lý.

Phụ lục hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn