» Chapter 8 Pulse Oximetry – Máy đo oxy xung Chapter 8 Pulse Oximetry – Máy đo oxy xung – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 8 Pulse Oximetry – Máy đo oxy xungQuestions

1.    Làm thế nào thu được giá trị trên máy đo oxy xung?

2.    Nguyên tắc hoạt động?

3.    Điểm đẳng tích là gì?

4.    Giá trị bình thường của máy đo bão hòa oxy và độ chính xác của nó là bao nhiêu?

5.    Các lỗi thường gặp là gì?

6.    Dấu hiệu và triệu chứng của hạ oxy máu?

7.    Thông tin nào khác bạn có thể thu được từ máy đo oxy xung?

8.    Chỉ số tưới máu là gì?

Phụ lục hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn