» Chapter 74 Đường cong phân ly Chapter 74 Đường cong phân ly – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 74 Đường cong phân ly
1.    hình Fig. 74.1 thể hiện điều gì?

2.    P50 là gì?

3.    Làm thế nào xác định nồng độ oxy?

4.    Điểm nào có thể phát hiện ra tình trạng tím tái?

5.    Đường cong dịch chuyển qua trái và qua phải ảnh hưởng thế nào tới vận chuyển oxy?

6.    Phương trình Fick là gì?

7.    Hiệu ứng Bohr là gì?

8.    Hiệu ứng Haldane là gì?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 74.2 các yếu tố làm dịch chuyển đường cong phân bố oxyhemoglobin

 • Core Radiology

  Chương mới nhất: Chương 10 Điện quang can thiệp

 • Tin tức

  Chương mới nhất:

 • Questions of Cardiology

  Chương mới nhất: Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều?

 • Avoiding Errors in General Practice hot icon

  Chương mới nhất: Case 40 A middle-aged man with an ankle injury

 • Nguyên tắc nội khoa Harrison hot icon

  Chương mới nhất: Chương V: TIM MẠCH

 • Cas lâm sàng cấp cứu nhi khoa 2019 hot icon

  Chương mới nhất: Case 170

 • MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE hot icon

  Chương mới nhất: Chương 10 Tổn thương thần kinh

 • Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng hot icon

  Chương mới nhất: About the Authors

 • Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình hot icon

  Chương mới nhất: CHƯƠNG 13 – CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 • Case hồi sức hot icon

  Chương mới nhất: Case 42


 • Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net