» Chapter 74 Đường cong phân ly Chapter 74 Đường cong phân ly – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 74 Đường cong phân ly
1.    hình Fig. 74.1 thể hiện điều gì?

2.    P50 là gì?

3.    Làm thế nào xác định nồng độ oxy?

4.    Điểm nào có thể phát hiện ra tình trạng tím tái?

5.    Đường cong dịch chuyển qua trái và qua phải ảnh hưởng thế nào tới vận chuyển oxy?

6.    Phương trình Fick là gì?

7.    Hiệu ứng Bohr là gì?

8.    Hiệu ứng Haldane là gì?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 74.2 các yếu tố làm dịch chuyển đường cong phân bố oxyhemoglobin


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn