» Chapter 73 Đường cong áp lực – thể tích Chapter 73 Đường cong áp lực – thể tích – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 73 Đường cong áp lực – thể tích



Hình ảnh bên dưới là đường cong áp lực – thể tích ở bệnh nhân đang thở máy tại ICU 

Fig. 73.1 Dynamic pressure–volume curve showing “beaking”

1.    Đường cong áp lực – thể tích (P–V) cho biết điều gì?

2.    Mục đích khi sử dụng đường cong P-V?

3.    Nó có giúp cải thiện tiên lượng bệnh nhân?

4.    Điểm uốn trên đường cong P-V là gì?

5.    Làm thế nào để chọn PEEP thích hợp?

6.    Ưu điểm khi chọn PEEP phù hợp?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 73.2 Graphic representation of static pressure–volume curve showing the P-flex point

Fig. 73.3 Graphic representation of a dynamic pressure–volume curve showing easy visualization of the LIP, suggesting insufficient PEEP


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn