» Chapter 72 CIED: Interrogation Chapter 72 CIED: Interrogation – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 72 CIED: Interrogation
Fig. 72.1

Bạn tiếp xúc với 1 bệnh nhân nữ 61 tuổi bắt đầu được điều trị sốc điện (ECT) vì trầm cảm sau vài ngày. Tiền sử THA và bệnh mạch vành đã được can thiệp và đặt stent 5 năm trước. XQ phổi 2 ngày trước loại trừ viêm phổi và có hình ảnh bên dưới. không có thông tin gì thêm 

1.    XQ có hình ảnh gì?

2.    Bước tiếp theo nên làm?

3.    Thông tin gì cho thấy cần liên hệ với team CIED (máy tạo nhịp)?

4.    CIED team cần thông tin gì tới bác sĩ gây mê?

5.    Kể tên 1 số yếu tố gây nhiễu điện từ (EMI).

6.    ảnh hưởng của nhiễu điện từ  EMI lên máy tạo nhịp- CIED?

7.    Cần kiểm tra lại thiết bị này không? Tại sao?

8.    ảnh hưởng của sốc điện ECT lên CIED?

9.    Chiến lược gây mê như nào?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn