» Chapter 70 Biểu đồ vòng dòng khí – thể tích (Flow Volume Loops) Chapter 70 Biểu đồ vòng dòng khí – thể tích (Flow Volume Loops) – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 70 Biểu đồ vòng dòng khí – thể tích (Flow Volume Loops)Bệnh nhân nam 48 tuổi khám tiền mê để chuẩn bị nội soi khớp gối. tiền sử COPD hút thuốc lá 40 bao-năm 

HR 72, BP 140/74, SpO2 93%, nhiệt độ 36.6, cao 1m6, nặng 80kg 

Test đánh giá chức năng phổi gồm biểu đồ vòng khí (FVL) bên dưới

Fig. 70.1 A normal FVL

Câu hỏi

1.    Vẽ biểu đồ FVL bình thường. ký hiệu trục x và y. thể tích tồn dư và tổng dung tích phổi nằm ở đâu? Đánh dấu đoạn thở ra và hít vào trên biểu đồ

2.    Cần điều kiện bệnh nhân như nào để có kết quả FVL chính xác? Những bệnh nhân như nào có thể khó khăn với FVL? 

3.    Lưu lượng đỉnh (PEFR) ở vị trí nào của FVL? Giá trị bình thường của PEFR ở nam và nữ trưởng thành? Bên cạnh vấn đề hô hấp, vấn đề lớn nào ảnh hưởng tới PEFR?

4.    FVL bắt đầu từ đâu? Đi theo hướng nào?

5.    Vẽ biểu đồ FVL ở bệnh nhân COPD nhẹ. Mô tả đặc điểm chính. Giải thích biến đổi FVL ở bệnh nhân COPD nặng

6.    Vẽ FVL bệnh nhân liệt dây thanh âm

7.    Giải thích FVL ở bệnh nhân có tắc nghẽn do bướu cổ

8.    FVL như nào ở bệnh phổi hạn chế

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 70.1a FVL bình thường

Fig. 70.2 Significant obstructive lung disease

Fig. 70.3 Variable

Fig. 70.4 tắc cố định (bướu giáp)

Fig. 70.5 bệnh phổi hạn chế


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn