» Chapter 68 Pulmonary Function Testing Chapter 68 Pulmonary Function Testing – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 68 Pulmonary Function TestingBệnh nhân nữ 61 tuổi 45kg vào vì khó thở. Figure 68.1 là hô hấp ký của bà. FVC 94% dự đoán. FEV1 46% nhưng sau dùng giãn phế quản lên 66%. FEV1/FVC 39%.

Fig. 68.1 hô hấp ký của bệnh nhân, đường cong đỏ sau dùng giãn phế quản

Câu hỏi

1.    Đo chức năng hô hấp tiến hành như nào và nó cung cấp thông tin gì?

2.    Chỉ định khi nào?

3.    Mô tả đường cong hô hấp ký bình thường và bất thường.

4.    Mô tả hô hấp ký ở bệnh nhân COPD.

5.    Test giãn phế quản là gì?

6.    Bạn phân tích hô hấp ký này như nào?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 68.2 dạng bình thường (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www.goldcopd.org)

Fig. 68.3 dạng tắc nghẽn (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www. goldcopd.org)

Fig. 68.4 dạng hạn chế s(with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung

Fig. 68.5 dạng hỗn hợp (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www. goldcopd.org)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn