» Chapter 66 CXR: Pediatric II Chapter 66 CXR: Pediatric II – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 66 CXR: Pediatric IIBé nam 11 tháng tuổi vào cấp cứu vì nghẹn khi đang ăn bánh quy. Cậu bé lúc vào tím tái, ho từng cơn liên tục:

HR 145/min, RR 45/min, SpO2 93% không khí phòng, SpO2 99% khi thở liều cao oxy. Không nhìn thấy dị vật trên CXR bên dưới. sau khi hội chẩn với bac ssix tmh và bs nhi. Quyết định cho theo dõi cậu bé 

Fig. 66.1 CXR cậu bé

Câu hỏi

1.    Xử trí ban đầu ngoại viện với trẻ nghẹn thở? [1]

2.    Mô tả biểu hiện lâm sàng hít vào dị vật ở trẻ nhỏ? [2–5]

3.    CXR cho thấy hình ảnh gì?

4.    Xử trí dị vật đường thở và nuốt nghẹn do dị vật? [1–6]

5.    Tỷ lệ mắc và biến chứng do dị vật ở trẻ nhỏ? [2, 6]

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 66.2 FB (ring) at level of thoracic inlet

Fig. 66.3 FB (đồng xu) ở giữa thực quản

Fig. 66.4 Bronchoscopic view—FB in right main bronchus

Fig. 66.5 soi phế quản—lấy bỏ dị vật. phù và tiết dịch nhiều ở phế quản chính bên phải


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn